Propozice
CHC - Club havarovaných cyklistů spolu s hostincem Rakovec

POŘÁDAJÍ 14. ROČNÍK HROMNIČNÍHO BĚHU

Okrajem rakoveckého lesa

PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE AKTIVNÍHO POHYBU

Termín konání akce: sobota 3. února 2024

Prezentace: 10,45 až 11,15 hod. v hostinci Rakovec
Start: 11,30 hod. pod křižovatkou u trafostanice


Startovné: Muži i ženy 150,- Kč
PLATÍ SE PŘI PREZENTACI

Předpis:

Jedná se o závod v běhu s hromadným startem. Není však nutné běžet, lze i jít.(Přiběhnout do cíle se však hodí.)

Startují jen dvě kategorie - muži a ženy, věk přitom nerozhoduje.

Trať

Start všech účastníků je v blízkosti trafostanice v obci Bukovinka  Cíl je v hostinci Rakovec v obci Bukovinka.

Délka trati je pro všechny účastníky shodná - 2910 m.

Doporučení

Účastníkům doporučujeme obuv vhodnou pro aktuální počasí. Respektujte dobu prezentace - na pozdější přihlášky nebude brán zřetel!

Hodnocení

Všichni účastníci startují pro vlastní potěšení z pohybu. Nejrychlejší muž i žena obdrží diplom. Všichni účastníci dostanou občerstvení - řízek.

Různé

 Závod se běží za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozpisu. Případné protesty je nutno uplatňovat ihned po zjištění jejich důvodu u pořadatelů.

Zdravotní zajištění

Účastníci berou na vědomí, že není zajištěna žádná zdravotní pohotovost a běží na vlastní nebezpečí. Svojí účastí na akci každý potvrzuje, že bude dodržovat aktuálně platná pravidla pro ochranu před šířením epidemie.